Technische problemen met zowel de moon1 als de moon2

Rit gereden op 21 juni 2019
Helaas ondervonden wij in mei en juni (2019) technische problemen met zowel de moon1 als de moon2 en hebben wij verschillende runs niet kunnen rijden! Je ziet maar eens dat ondanks de tomeloze inzet van onze vrijwilligers het af en toe tegen kan zitten. Reden dan ook waarom wij om donaties vragen om onze vloot op de weg te houden om nog veel meer mensen een leuke dag te bezorgen…

Juni 2019